Mrs. Ples

06.02.2019

Martin Šíl

Tahle fosílie znamenala potvrzení pravdy Raymonda Darta. Trvalo to 22 let, ale nakonec se ukázalo, že jeho australopithecus byl opravdu a bez pochyb oním chybějícím článkem. Světlo světa spatřila po miliónech let Mrs. Ples.

A tak, jak Dart chtěl, objev učinil někdo jiný. Jmenoval se Robert Broom. V jeskyni Sterkfontein nedaleko Johannesburgu našel lebku dospělého jedince. Tvora nazval plesianthropus transvaalensis, tedy "skoročlověk transvaalský". Byla to samička, takže si ji novináři hned pojmenovali Mrs. Ples (ono to vědecké jméno zní krkolomně). Mrs. Ples byla nakonec zařazena do rodu asustralopithecus a stala se prvním nalezeným dospělým jedincem.

Do jeskyně se můžete podívat taky. Je to skvělá procházka a pěkná podívaná. I bez australopitéků je to báječné místo. S nimi naprosto bezchybné. Můžete si prohlédnout i malé muzeum s nálezy a rekonstrukcemi našich báječných předků. A úplně skvělé je, že jeskyně stále vydává nové objevy. V roce 1994 tam objevili neobyčejně zachovalou fosílii dalšího australopitéka. Pojmenovali ho Little Foot. Celých 20 let trvalo, než křehké kosti vysvobodili z kamene. Nakonec ho oficiálně představili v roce 2017 jako pravděpodobně nejstaršího hominida světa (cca 3,67 miliónu let).

Mám rád australopitéky i jeskyni ve Sterkfonteinu. Rád se tam vracím, rád se rozhlížím v jejím šeru. Představuji si. Však to znáte. Třeba v té velké jeskyni plné obrovských dómů i úzkých průlezů budete mít stejný pocit jako já. Kdo ví...