Cesta k Tugela Falls pokračuje

29.03.2017

Je to tak. Stále čekáme na jakoukoliv zprávu od World Waterfall Database. A v mezidobí počítáme a přepočítáváme sklony a výšky našich měření. Tedy počítají samozřejmě geodeti a hlavně Miloš Fridrichovský, kterému vodopád nedá spát.

Není pochyb o tom, že Tugela Falls je neobyčejný vodopád a velmi pravděpodobně je vyšší než Kerepakupai Merú (Salto Angel). Důvody k našemu přesvědčení jsou dva.

  • Kerepakupai Merú byl změřen pouze barometrickým výškoměrem v roce 1949. Kámen úrazu je v tom, že nadmořská výška, uváděná jako pata vodopádu, přesně odpovídá nadmořské výšce soutoku Rio Churún a Rio Gauja, která vodopád napájí. Jenže soutok leží míli od hrany Auiantepui.
  • Pata vodopádu Tugela Falls podle nás leží pod kaskádami v nadmořské výšce 1985m. Mezi nimi a pátým skokem leží prudké peřeje. A pokud výpočty dokážou, že tenhle úsek má sklon alespoň 20°, bude výška Tugela Falls 983m.

O vodopádu můžeme hovořit v případě, že má sklon 45°a více. Pokud se jedná o vodopád stupňovitý, musejí mít úseky mezi jednotlivými skoky alespoň 20° sklon.

Poslední kaskády Tugela Falls
Poslední kaskády Tugela Falls

Naše přesvědčení musejí dokázat výpočty na základě provedených měření. Jenže terén je natolik členitý, že i z měření se všechno velmi těžko počítá. Hodně by nám v tom mohlo pomoci laserové skenování, které pro nás provádějí kamarádi v JAR. Na to ovšem musí být dobrá viditelnost, aby letadlo se skenerem mohlo zmapovat terén. Od prosince nalétlo už třikrát, ale vždycky mu to překazilo počasí.

Z naskenovaných dat půjde vytvořit virtuální model, který by mohl všechno rozlousknout...