Luk lásky

25.03.2019

Martin Šíl

Mezi Křováky má velmi hluboký význam představa luku. Není to jen nástroj lovce. Věří také, že pomocí magického luku mohou zabít z bezpečné vzdálenosti všechno, co jim brání ve splnění jejich přání. Stejně tak věřili, že pomocí luku mohou přenášet svá přání a svůj vliv na velké vzdálenosti.

Křováčtí lovci také zhotovovali zvláštní druh luku, který byl nástrojem lásky mezi mužem a ženou. Úplně stejně jako je popisován v antických mýtech. Zamilovaný Křovák si vyřeže maličký luk ze štěpiny kosti přímorožce. Velkého a vznešeného zvířete s dlouhými lekce prohnutými rohy na hlavě. Luk je velmi dobře vypracovaný, dlouhý asi osm centimetrů. Drobné šípy jsou vyrobeny ze stébel tuhé trávy.

Miniaturní toulec z brků dropa kori - největšího létavého ptáka v poušti. Hroty šípů pak Křovák napustí kouzelným lektvarem a vydá se číhat na svou vyvolenou. Když má štěstí, vystřelí jí šíp do boku. Jestliže zasažená šíp vytáhne, má smůlu. Námluvy ztroskotaly. Jestliže se šípu nedotkne, je to znamení, že uspěl.

Báječný zvyk :-)